Logo Fojt | Kocour

Aktualitäten

Spolupráce s Advokátní kanceláří JUDr. Petra Dočekala

Mezi Advokátní kanceláří Fojt | Kocour a samostatným advokátem JUDr. Petrem Dočekalem došlo k uzavření smlouvy o trvalé spolupráci. JUDr. Petr Dočekal má mimo jiné významné zkušenosti a znalosti v oblasti migračního a evropského práva. Tato spolupráce zajistí větší konkurenceschopnost na trhu poskytování právních služeb a komplexnější pokrytí celého právního spektra. Obě advokátní kanceláře sídlící na stejné adrese výhledově zharmonizují své působení tak, aby mohlo dojít k úplnému spojení do jedné společné advokátní kanceláře.