odmeny.jpg

Odměny

První konzultace zdarma.

Podle povahy poskytované právní služby sjednáváme odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Úkonová odměna: odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je pak stanovena advokátním tarifem dle povahy věci s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně upravena)

Časová odměna: odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví

Paušální odměna: odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem odhadnout celkový rozsah činnosti advokáta – např. v obchodním právu při založení společnosti)

Měsíční paušální odměna: odměna za služby advokáta je každý měsíc stejná s tím, že v rámci této paušální částky je zahrnut výhodný počet hodin, které advokát stráví vyřizováním právních služeb pro klienta. V případě dosažení tohoto počtu hodin advokát klienta informuje a dohodne se s ním na účtování dalších hodin poskytování právních služeb.

Při převzetí věci klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.