Zasedací místnost Fojt | Kocour

Profil

Advokátní kancelář Fojt | Kocour je sdružením advokátů, kteří poskytují komplexní služby na profesionální úrovni ve všech oblastech českého, evropského a mezinárodního práva se zachováním osobního a flexibilního přístupu k jednotlivým klientům.

Činnost advokátů nezahrnuje pouze klientem výslovně požadované právní služby například v podobě právních rad, sepisování a kontroly smluv, zastupování před soudy, rozhodci a státními orgány, ale též komplexní právní ošetření zájmů klienta, které vychází z vlastní iniciativy advokátů. Ti se tak snaží včas předcházet možným právním problémům klienta, jejichž následné řešení může být značně komplikované.

Advokátní kancelář Fojt | Kocour poskytuje právní služby českým i zahraničním fyzickým i právnickým osobám. Služby mohou být poskytovány v českém, anglickém, německém a španělském jazyce. Advokáti se specializují na obchodní právo, právo nemovitostí, občanské právo a pracovní právo, zastupují klienty v trestních a správních řízeních a poskytují rady v oblasti rodinného práva. Zkušenosti nicméně mají i v oblasti zdravotnického a sportovního práva, cizineckého práva, práva duševního vlastnictví, práva elektronických komunikací a v oblasti práva veřejných zakázek. Advokátní kancelář Fojt | Kocour jako celek má ambice pokrýt všechny oblasti práva tak, aby svým klientům mohla vždy poskytnout komplexní řešení jejich právních problémů.

Advokátní kancelář Fojt | Kocour se snaží být svým klientům vždy po ruce, a to i mimo obvyklou pracovní dobu. Komunikace s advokáty může probíhat prostřednictvím elektronické pošty, telefonu, skypu, osobně v advokátní kanceláři na Hradčanech nebo mimo kancelář na klienty požadovaném místě. Vždy má ovšem klient záruku, že advokát bude pro něj dostupný a že bude rychle reagovat na jejich potřeby. Advokáti poskytují své služby též mimo Prahu, a to v Jihlavě, Turnově a ve Vimperku.

Samozřejmostí u všech členů Advokátní kanceláře Fojt | Kocour je neustálé sebevzdělávání a sledování nejnovějšího vývoje judikatury soudů a novelizací zákonů.

Očekávejte od nás vždy profesionální výstupy a perfektně zvládnutou práci, loajalitu a diskrétnost. To ovšem ani zdaleka neznamená, že služby Advokátní kanceláře Fojt | Kocour jsou cenově nedostupné.

Přijďte se přesvědčit, první konzultace je zdarma!